نقد کردن درآمدهای ارزی

نام کامل (الزامی)

پست الکترونیکی(الزامی)

شماره تلفن ثابت-در دسترس (الزامی)

شماره موبایل(الزامی)

آدرس دقیق پستی(الزامی)

لینک سایت درآمدی مورد نظر(الزامی)

شماره حساب ریالی در ایران(الزامی)

شماره شبا(الزامی)

شماره کارت(الزامی)

نام بانک(الزامی)

نام و کد شعبه (الزامی)

توضیحات در صورت نیاز

آپلود کارت ملی

captcha

 

تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی-

بررسی درخواست ارسال شده و اعلام نتیجه توسط مینا اکسپنج و در صورت تائید شدن.اطلاعات حساب مورد ما برای اعلام به سایت درآمدی.ارائه می شود-

 اکانت‌های قابل ارائه ما‌ - پی‌ پال / اگو پی /پی زا /اکی پی / پرفکت مانی / مانی بوکرز / وبمانی / وسترن یونیون / تی تی یا حواله بانکی و غیره -

برای نقد کردن درآمد. ما به 2 روش به انتخاب مشتری عمل می کنیم-

یک - پس از تائید واریز درآمد شما به اکانتهای ما-ظرف 24 ساعت و به نرخ خرید و فروش ارز در سایت .معادل ریالی آن به حساب بانکی شما در ایران واریز می شود ( برای درآمدهای کم توصیه می شود

: دو - پس از تائید واریز درآمد شما به اکانتهای ما - به روش زیر اقدام میکنیم 

( برای درآمدهای بالا توصیه می شود )

درخواست انتقال به حساب بانکی ما در مالزی- توسط ما-

حواله مبلغ دریافتی به حساب بانکی‌ متقاضی با کسر کارمزد تعیین شده- توسط ما-

:زمان انجام 

برداشت از پی‌پال / مانی بوکرز : ۳-۵ روز کاری-

حواله به حساب بانکی ایران، پس از دریافت : ۲ روز کاری-

از زمان واریز توسط متقاضی تا زمان دریافت ریال در حساب بانکی‌ ایران : حد اکثر ۷ روزِ کاری-

:کارمزد ها

کارمزد ما: ۳% - ۱۰% بسته به مبلغ انتقال-

مانی بوکرز: جهت دریافت کارمزد ندارد- برای ارسال ۱% کارمزد- برای برداشت به حساب بانکی‌ : حدوداً $۴-

پی‌پال: جهت دریافت ۴.۴%+۰.۷$ کارمزد- برای ارسال کارمزد ندارد- برای برداشت زیر ۱۵۰$ - ۱$ کارمزد دارد-

کارمزد بقیه حساب ها در زمان برداشت محاسبه و از مبلغ کسر می گردد-

کارمزد ها از مبلغ کسر میگردد و مبلغ نهائی واریز می گردد-

:توضیحات تکمیلی از روش کار

در ابتدا متقاضی اطلاعات فردی و مشخصات انتقال را از طریق فرم روبرو  تکمیل نموده و ارسال می‌کند-

 پس از بررسی جزئیات درخواست، توسط تیم مینا اکسچنج‌ به متقاضی اعلام نتیجه میشود و اطلاعات اکانت‌های ما برای متقاضی ارسال میشود که به سایت درآمدی ارائه دهد 

پس از مراحل فوق،ما درخواست برداشت از اکانت خود  را میدهیم تا مبلغ به حساب بانکی‌ ما در مالزی واریز شود.که این به صورت نرمال ۳-۵ روز کاری زمان میبرد تا به حساب ما واریز شود.(ارز واریز شده ، به رینگیت مالزی تبدیل و به حساب بانکی ما در مالزی واریز میشود

پس از دریافت مبلغ در حساب بانکی‌  در مالزی‌ .ما مبلغ مورد نظر که به رینگیت مالزی می‌باشد را با نرخ روز توسط صرافی برای شما حواله می‌کنیم،و ظرف حد اکثر ۲ روزکاری در حساب بانکی متقاضی در ایران به ریال قابل برداشت می‌باشد

کلیه مراحل فوق حداکثر ۷ روز کاری به طول می‌‌انجامد-

کلیه نرخهای ارز. به روز  محاسبه می شود- در نتیجه بهترین نرخ تضمین میشود-