خدمات پرداخت آنلاین

ویزا و مستر کارت

لیتکوین

پی پال

بیتکوین

اسکریل

وبمانی

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

. آدرس لینک سایت گیرنده وجه(الزامی)

. واحد ارز مورد نیاز(الزامی)

. مبلغ ارز مورد نیاز(الزامی)

انتخاب روش پرداخت درخواستی(الزامی)

پیام شما

captcha

: جهت درخواست پرداخت‌ آنلاین بروش زیر اقدام نمایید

:از طریق فرم روبرو اطلاعات کامل مربوط به-

 +مشخصات فردی خود+ مبلغ قابل پرداخت+ پایه ارز قابل پرداخت+ لینک سایت گیرنده- 

 اطلاعات ورود به سایت + توضیحات کامل در مورد پرداخت+ انتخاب روش پرداخت را اعلام نمایید

کارشناسان ما با بررسی‌ اطلاعات ارسالی‌ شما. شرایط و هزینه خدمات را به شما اعلام خواهند کرد-

واریز مبلغ اعلام شده به حسابهای ما برای انجام پرداخت آنلاین - توسط متقاضی-

MINA EXCHANGE انجام پرداخت آنلاین -توسط -