ویزا و مستر کارت

نام کامل متقاضی (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

آدرس دقیق پستی(الزامی)

شماره موبایل متقاضی(الزامی )

انتخاب نوع کارت (الزامی )

کد محصول (الزامی )

ثبت اطلاعات واریز وجه

آپلود رسید واریز

captcha

:روش سفارش کارتها

لطفا کارت مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب نموده و با کلیک بر روی شماره حساب ها به صفحه مربوطه برای نمایش شماره حسابها هدایت می شوید -

 .پس از واریز هزینه کارت مورد نظر.رسید آن را نزد خود نگه دارید -

:از طریق فرم روبرو اطلاعات زیر را با دقت ثبت نمائید

آدرس دقیق پستی-تلفن-کد کارت مورد نظر-اسکن رسید پرداخت-مبلغ کارت-ایمیل شخصی-اطلاعات واریز وجه

:زمان ارسال کارت

.حداکثر ظرف مدت 48 ساعت به ایمیل ثبت شده شما ارسال میگردد-

................................

لطفا در ثبت اطلاعات  پرداخت و اطلاعات شخصی دقت نمائید

مسئولیت صحت اطلاعات ارسال شده بر عهده متقاضی می باشد و مینا اکسپنج هیچ مسئولیتی برای ارائه خدمات به فرد متخاطی ندارد

ویزا کارت 3 دلاری 3 ساله قابل شارژ

45000 تومان /

Code : VVC33

دارای پنل آنلاین بانکی
مناسب برای همه موارد خرید و تائید حساب ها

ویزا کارت 1 دلاری 3 ماهه قابل شارژ

9000 تومان /

Code : VVC103

بدون پنل آنلاین بانکی
مناسب برای تبلیغات گوگل

ویزا کارت 3 دلاری 3 ماهه قابل شارژ

18000 تومان /

Code : VVC303

دارای پنل آنلاین بانکی
مناسب برای تائید حساب پی پال

ویزا کارت 5 دلاری 3 ماهه قابل شارژ

26000 تومان /

Code : VVC503

دارای پنل آنلاین بانکی
مناسب برای تائید حسابها و خرید های آنلاین

ویزا کارت 10 دلاری 3 ماهه قابل شارژ

47000 تومان /

Code : VVC1003

دارای پنل آنلاین بانکی
مناسب برای تائید حسابها و خرید های آنلاین

ویزا کارت 15 دلاری 3 ماهه قابل شارژ

66000 تومان /

Code : VVC1503

دارای پنل آنلاین بانکی
مناسب برای تائید حسابها و خرید های آنلاین

ویزا کارت 20 دلاری 3 ماهه قابل شارژ

86000 تومان /

Code : VVC1503

دارای پنل آنلاین بانکی
مناسب برای تائید حسابها و خرید های آنلاین