شماره حسابها

لطفا در هنگام پرداخت،اطلاعات گیرنده حساب را با دقت وارد نمایید تا مشکلی‌ روی ندهد،و پس از انجام واریز،رسید پرداخت را از طریق فرم موجود در هربخش برای ما ارسال نمایید

bank-accounts-iran1

bank-accounts-malaysia